Kvalité & Certifiering

Certifierad Restylane behandlare

Restylane/Galderma utbildar och certifierar behandlare enligt Safe Certified Restylane Practitioner. Programmet finns i hela Norden för att hjälpa er kunder att enkelt hitta en trygg klinik/behandlare.

Om klinikens behandlare är Restylane-certifierade kan man vara säker på att de genomgått relevant utbildning för produkterna och att de också har praktisk erfarenhet av att använda dem. Det finns olika nivåer av certifiering beroende på vilka utbildningar man deltagit i och också beroende på hur många behandlingar som man utfört.

För att få möjligheten att bli Certifierad Restylane behandlare måste man vara legitimerad läkare, sjuksköterska eller tandläkare samt uppfylla ett antal övriga krav. Jag som arbetar med Restylane på Sofia Wikner Estetik är certifierad enligt detta program.

Estetiska injektionsrådet

CERTIFIERING – FÖR ÖKAD TRYGGHET OCH KVALITET VID ESTETISK INJEKTIONSBEHANDLING

Estetisk injektionsbehandling är en teknik, som växt sig populär som behandlingsform inom skönhetsvärlden. Tack vare små injektioner kan man släta ut fina linjer, förbättra hudkvaliteten och/eller definiera områden i ansiktet, på hals och händer. Det är en säker och effektiv behandling när den utförs av erfaren och kvalificerad personal och med vetenskapligt väldokumenterade produkter.

BAKGRUND TILL CERTIFIERING VID ESTETISK INJEKTIONSBEHANDLING

Trots den snabbt växande efterfrågan på injektionsbehandlingar är branschen i stort sett helt oreglerad i Sverige. Vem som helst kan idag erbjuda estetiska injektionsbehandlingar utan att varken uppvisa adekvat utbildning eller erfarenhet. De allra flesta behandlare värnar om både kvalitet och patientsäkerhet, tyvärr finns även ett fåtal oseriösa utövare som svärtar ner branschen i stort genom att sakna relevant utbildning och kompetens. Dessutom förekommer fillerprodukter på marknaden som saknar god vetenskaplig dokumentation. Ur ett konsumentperspektiv leder frånvaron av reglering till svagare patientsäkerhet och risk för ökat antal felbehandlingar. Socialstyrelsen föreslår skärpta regler som nu är ute på remiss. Det tar dock troligen flera år innan vi kan se en reglering komma till stånd. Av den anledningen har representanter för branschen gått samman och gemensamt tagit ett beslut att stödja en fristående certifiering för injektionsbehandlingar. Målet är att öka konsumentskyddet, hjälpa konsumenter att hitta kvalificerade behandlare samt att skapa en kvalitativ och trygg skönhetsbransch för alla.

Jag som arbetar med på Sofia Wikner Estetik är även certifierad av estetiska injektionsrådet.

Läs gärna mer på www.estetiskainjektionsrådet.se